ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΣΥΣΤΗΜΑ ERGANI

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων της Εταιρείας

2) Ταυτότητα/Διαβατήριο των Διευθυντών

3) Πιστοποιητικά Εταιρείας

4) Συμφωνία ενοικίασης γραφείου

5) Διευθυντές-Αριθμός TIC

6) TIC της εταιρείας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

***Εάν ο πελάτης θα πληρώνει τις κοινωνικές ασφαλίσεις μέσω οποιασδήποτε Κυπριακής Τράπεζας χρειαζόμαστε Πιστοποιητικό IBAN ή πρέπει να μεταφέρεται το ποσό σε της εταιρείας μας (Clients account) στην Τράπεζα Κύπρου ή στην Ελληνική Τράπεζα

 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

1) Σύμβαση εργοδότησης

2) Διεύθυνση κατοικίας του εργαζομένου (συμφωνία ενοικίασης)

3) Ταυτότητα, διαβατήριο,  Αριθμός ARC (εάν πρόκειται για Ευρωπαίους δεν χρειάζεται) Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης εάν υπάρχει.

4) Ημερομηνία έναρξης - πρώτη ημέρα πρόσληψης.

5) Είδος Απασχόλησης π.χ .: αορίστου χρόνου/συγκεκριμένου χρόνου ή έργου

Εάν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, χρειαζόμαστε τα ακόλουθα:

1) Όνομα υπαλλήλου

2) Αριθμός ταυτότητας/αριθμός διαβατηρίου, αριθμός ARC (εάν οι εργαζόμενοι της ΕΕ δεν χρειάζονται ARC)

3) Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εάν υπάρχει)

4) Εθνικότητα

5) Ημερομηνία γέννησης

6) Διεύθυνση σπιτιού

7) Ημερομηνία πρόσληψης.

8) Επάγγελμα/ Ειδικότητα

9) Μικτός μισθός

10) Ώρα έναρξης την πρώτη ημέρα πρόσληψης

11) Σύνολο ωρών εργασίας ανά ημέρα

12) Ώρες εργασίας (εάν οι εργαζόμενοι είναι εβδομαδιαίοι)

13) Είδος Απασχόλησης π.χ .: αορίστου χρόνου/συγκεκριμένου χρόνου ή έργου

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Ετοιμαστείτε για έμπειρη, προσαρμοσμένη καθοδήγηση

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ