Greek (Greece)

Από τις 11 Οκτωβρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ στο Μπελίζ ο νόμος “ES (ESA) (ο «νόμος»)”. Σχετικά με το νόμο αυτό απαιτείται όπως οι οντότητες που συσταθήκαν στο Μπελίζ και ασκούν ‘’σχετικές δραστηριότητες’’ να επιδεικνύουν επαρκή οικονομική υπόσταση στο Μπελίζ. Οι οντότητες  οι οποίες  δεν ασκούν τις ‘’σχετικές δραστηριότητες’’ πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρχές προκειμένου να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις υπόστασης και να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Οι σχετικές δραστηριότητες είναι οι εξής:

Α. Τραπεζικές εργασίες;

Β. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις;

Γ. Επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων;

Δ. Χρηματοδότηση και χρηματοδοτική μίσθωση;

Ε.  Εργασίες διαχείρισης ομίλου εταιρειών (Headquarters)

ΣΤ. Επιχείρηση κέντρου διανομής και εξυπηρέτησης

Ζ. Ναυτιλιακή επιχείρηση

Η.  Ιθύνουσα εταιρεία, όπου μια ή περισσότερες από τις θυγατρικές της ασχολείται με μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία  Α) έως ΣΤ)

Θ. Όλες οι ρυθμιζόμενες οντότητες βάσει του νόμου IFSC.

Συμμόρφωση  οικονομικής παρουσίας στο Μπελίζ

Οι συμμετέχουσες οντότητες πρέπει να δημιουργήσουν επαρκή οικονομική υπόσταση στο Μπελίζ. Με τον όρο ‘’ επαρκή’’ εννοούμε πως ανάλογα με τις δραστηριότητες κάθε εταιρείας θα εφαρμόζονται και τα σχετικά μέτρα.

Δείτε  ποιο κάτω μερικά από τα μέτρα συμμόρφωσης:

Πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου

 • Ηλεκτρονικές συναντήσεις,
 • Απαρτία,
 • Στρατηγικές αποφάσεις,
 • Πρακτικά
 • Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη από το εύρος των ατόμων όπου διαχειρίζονται την εταιρεία

Η οντότητα πρέπει να αποδείξει ότι διεξάγει βασική δραστηριότητα δημιουργίας εισοδήματος (CIGA) στο Μπελίζ ανάλογα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων:

 • επαρκές ποσό των ετήσιων λειτουργικών εξόδων,
 • αριθμός ειδικευμένων υπαλλήλων και
 • φυσικά γραφεία

 Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να ανατεθεί στο συνεργάτη μας στο Μπελίζ που είναι αδειούχος Management Agent (διαχειριστής εταιρειών ) των εταιρειών σε σχέση με την διαχείριση τους για την δημιουργία εισοδήματος

Μια οντότητα που δραστηριοποιείται ως εταιρεία Pure Equity Holding Company (PEHC) υπόκειται σε μειωμένες απαιτήσεις υπόστασης και πρέπει να συμμορφώνεται.

Μια οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ως Ιθύνουσα εταιρεία υπόκειται σε απαιτήσεις υπόστασης εάν μια ή περισσότερες από τις θυγατρικές της ασχολείται με μία από τις σχετικές  δραστηριότητες

Υποβολή Φόρμας Οικονομικής Υπόστασης

Τα Έντυπα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα κάθε χρόνο και να υποβάλλονται εντός εννέα (9) μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.

Για παράδειγμα, για εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020, καθορίζεται ότι η 30η Απριλίου 2020 θα είναι η ημερομηνία έναρξης. Το οικονομικό έτος θα ολοκληρωθεί 12 μήνες αργότερα, δηλαδή στις 30 Απριλίου 2021. Ως εκ τούτου, το έντυπο οικονομικής υπόστασης πρέπει να κατατεθεί εντός 9 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, δηλαδή το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2022

Φορολογικές απαιτήσεις για τις Διεθνής Επιχειρήσεις (IBC’s)

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλες οι διεθνείς επιχειρήσεις του Μπελίζ υποχρεούνται να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (TAX ID)

Ποιοι πρέπει να πληρώσουν φόρο

Οι εταιρείες που ενδέχεται να πληρώσουν φόρο σύμφωνα με το άρθρο 106 του νόμου IBT, είναι οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του νόμου IBC και έχουν φυσική παρουσία στο Μπελίζ. Με βάση τις σχετικές δραστηριότητες, οι περισσότερες  εταιρείες θα  υπόκεινται στους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές:

 • Εμπόριο και επιχειρήσεις 1,75%
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες 6%
 • Απολαβές ατόμων που έχουν λάβει άδεια από τη Διεθνή Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Μπελίζ για παροχή διεθνών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 3% ή 6% εάν υπάρχει εγχώρια υπηρεσία
 • Εισπράξεις από προμήθεια (φορολογικός συντελεστής 5% για προμήθεια κάτω των 25.000 $ και 15% για προμήθεια άνω των 25.000 $)

Εταιρείες που φορολογούνται σε ξένες χώρες (με εξαίρεση τις  χώρες που βρίσκονται στη μαύρης λίστας της ΕΕ) και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο Μπελίζ θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στο Μπελίζ υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική τους δικαιοδοσία και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, άμεσους και έμμεσους ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής τους κατοικίας).

Τι φορολογείται

 • Οι εταιρείες που υπόκεινται σε καταβολή φόρου για επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν για όλα
 • Απολαβές είτε παραλαμβάνονται στο Μπελίζ ή αλλού (Απολαβές: Όλα τα έσοδα είτε σε μετρητά είτε σε είδος, είτε εισπράττονται είτε συγκεντρώνονται χωρίς καμία παρακράτηση)
 • Απολαβές που δεν σχετίζονται με εμπόριο, επιχειρήσεις, επάγγελμα ή επαγγέλματα που πραγματοποιούνται στο Μπελίζ
 • Κέρδη, συμπεριλαμβανομένων κερδών κεφαλαίου

Εξαιρέσεις

Τα ακόλουθα εξαιρούνται της φορολογίας:

 • Απολαβές από εμπόριο λιγότερο από 75.000 $ ετησίως, όπου αυτές οι απολαβές είναι η μόνη πηγή εσόδων
 • Απολαβές από επάγγελμα ή επαγγέλματα χαμηλότερα από 20.000 $ ετησίως, όπου αυτές οι απολαβές είναι η μόνη πηγή εσόδων

Προθεσμίες κατάθεσης

 • έως τις 31 Μαρτίου 2022
 • οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται συνοδευόμενες από οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται εσωτερικά (λογαριασμοί διαχείρισης), αλλά οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζονται όταν ζητηθεί από τον Γενικό Διευθυντή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα στο 00357 25817181 ή μέσω e-mail

Ροδούλα Σταυρινίδη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άντζελα Αθανασοπούλου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Ετοιμαστείτε για έμπειρη, προσαρμοσμένη καθοδήγηση

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ